ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย โกลด์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย โกลด์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย โกลด์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย โกลด์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย โกลด์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและเป็นตัวแทนแนะนำให้ความช่วยเหลือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย โกลด์


84/105 หมู่ที่ 5 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย โกลด์ ตั้งอยู่ที่

84/105 หมู่ที่ 5 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย โกลด์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย โกลด์

ได้แก่ 0133558000225
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย โกลด์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย โกลด์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*