ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี-มร แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี-มร แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี-มร แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี-มร แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 600,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี-มร แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและติดตั้งป้ายโฆษณาทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี-มร แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง


60/9 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี-มร แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ตั้งอยู่ที่

60/9 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี-มร แอ็ดเวอร์ไทซิ่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี-มร แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

ได้แก่ 0133558000268
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี-มร แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี-มร แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*