ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาว่าบูม เร็คคอร์ด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาว่าบูม เร็คคอร์ด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาว่าบูม เร็คคอร์ด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาว่าบูม เร็คคอร์ด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาว่าบูม เร็คคอร์ด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี การได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์สำหรับการประพันธ์ดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาว่าบูม เร็คคอร์ด


10/266 หมู่ที่ 3 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาว่าบูม เร็คคอร์ด ตั้งอยู่ที่

10/266 หมู่ที่ 3 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาว่าบูม เร็คคอร์ดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาว่าบูม เร็คคอร์ด

ได้แก่ 0133558000292
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาว่าบูม เร็คคอร์ด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาว่าบูม เร็คคอร์ด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*