ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลจิรา คอร์เปอร์เรชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลจิรา คอร์เปอร์เรชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลจิรา คอร์เปอร์เรชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลจิรา คอร์เปอร์เรชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลจิรา คอร์เปอร์เรชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องและเครื่องใช้เสริมความงามผลิตและเป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลจิรา คอร์เปอร์เรชั่น


38/81 หมู่ที่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลจิรา คอร์เปอร์เรชั่น ตั้งอยู่ที่

38/81 หมู่ที่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลจิรา คอร์เปอร์เรชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลจิรา คอร์เปอร์เรชั่น

ได้แก่ 0133558000519
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลจิรา คอร์เปอร์เรชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลจิรา คอร์เปอร์เรชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*