ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญกิจรุ่งเรือง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญกิจรุ่งเรือง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญกิจรุ่งเรือง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญกิจรุ่งเรือง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญกิจรุ่งเรือง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย การก่อสร้างอาคารที่เป็นที่พักอาศัยทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญกิจรุ่งเรือง


59/395 หมู่บ้านสวนทองวิลล่า 7 หมู่ที่ 4 ถนนไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญกิจรุ่งเรือง ตั้งอยู่ที่

59/395 หมู่บ้านสวนทองวิลล่า 7 หมู่ที่ 4 ถนนไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญกิจรุ่งเรืองเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญกิจรุ่งเรือง

ได้แก่ 0133559000067
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญกิจรุ่งเรือง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญกิจรุ่งเรือง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*