ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เฟรม อะลูมินั่ม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เฟรม อะลูมินั่ม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เฟรม อะลูมินั่ม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เฟรม อะลูมินั่ม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เฟรม อะลูมินั่ม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบ ติดตั้งกระจก อลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง บานเลื่อน บานสวิง ประตูม้วน ประตูหน้าต่างเหล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เฟรม อะลูมินั่ม


45 หมู่ที่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เฟรม อะลูมินั่ม ตั้งอยู่ที่

45 หมู่ที่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เฟรม อะลูมินั่มเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เฟรม อะลูมินั่ม

ได้แก่ 0133559000156
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เฟรม อะลูมินั่ม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เฟรม อะลูมินั่ม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*