ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมเฟอร์นิเจอร์แอนด์บิวท์อิน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมเฟอร์นิเจอร์แอนด์บิวท์อิน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมเฟอร์นิเจอร์แอนด์บิวท์อิน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมเฟอร์นิเจอร์แอนด์บิวท์อิน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมเฟอร์นิเจอร์แอนด์บิวท์อิน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งสิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับค่าตอบแทน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมเฟอร์นิเจอร์แอนด์บิวท์อิน


547 ซอยรังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมเฟอร์นิเจอร์แอนด์บิวท์อิน ตั้งอยู่ที่

547 ซอยรังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมเฟอร์นิเจอร์แอนด์บิวท์อินเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมเฟอร์นิเจอร์แอนด์บิวท์อิน

ได้แก่ 0133559000172
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมเฟอร์นิเจอร์แอนด์บิวท์อิน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมเฟอร์นิเจอร์แอนด์บิวท์อิน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*