ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรมินทร์ธร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรมินทร์ธร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรมินทร์ธร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรมินทร์ธร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรมินทร์ธร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดอบรม ประชุมสัมนา เชิงวิชาการงานบริหารการขายและการขายตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรมินทร์ธร


39/34-35 หมู่บ้านศุภลักษณ์ พาณิชย์โฮม-5 หมู่ที่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรมินทร์ธร ตั้งอยู่ที่

39/34-35 หมู่บ้านศุภลักษณ์ พาณิชย์โฮม-5 หมู่ที่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรมินทร์ธรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรมินทร์ธร

ได้แก่ 0133559000181
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรมินทร์ธร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรมินทร์ธร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*