ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนิภา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนิภา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนิภา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนิภา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนิภา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ให้เช่าเหมารถทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนิภา


50/48 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนิภา ตั้งอยู่ที่

50/48 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนิภาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนิภา

ได้แก่ 0133559000211
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนิภา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนิภา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*