ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐสม โลจิสติกส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐสม โลจิสติกส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐสม โลจิสติกส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐสม โลจิสติกส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐสม โลจิสติกส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมโลจิสติกส์ การวางแผน การออกแบบและการจัดการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐสม โลจิสติกส์


88/176 หมู่ที่ 4 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐสม โลจิสติกส์ ตั้งอยู่ที่

88/176 หมู่ที่ 4 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐสม โลจิสติกส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐสม โลจิสติกส์

ได้แก่ 0133559000245
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐสม โลจิสติกส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐสม โลจิสติกส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*