ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีวี อินเตอร์เทรด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีวี อินเตอร์เทรด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีวี อินเตอร์เทรด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีวี อินเตอร์เทรด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีวี อินเตอร์เทรด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขาย นำเข้า ส่งออก โซ่สายพานลำเลียงรวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และอะไหล่ในระบบลำเลียงทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีวี อินเตอร์เทรด


50/78 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 46/1 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีวี อินเตอร์เทรด ตั้งอยู่ที่

50/78 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 46/1 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีวี อินเตอร์เทรดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีวี อินเตอร์เทรด

ได้แก่ 0133559000253
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีวี อินเตอร์เทรด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีวี อินเตอร์เทรด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*