ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลทีเอ็ม.เอ็นจิเนียร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลทีเอ็ม.เอ็นจิเนียร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลทีเอ็ม.เอ็นจิเนียร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลทีเอ็ม.เอ็นจิเนียร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลทีเอ็ม.เอ็นจิเนียร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลทีเอ็ม.เอ็นจิเนียร์


222/15 หมู่ที่ 1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลทีเอ็ม.เอ็นจิเนียร์ ตั้งอยู่ที่

222/15 หมู่ที่ 1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลทีเอ็ม.เอ็นจิเนียร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลทีเอ็ม.เอ็นจิเนียร์

ได้แก่ 0133559000270
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลทีเอ็ม.เอ็นจิเนียร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลทีเอ็ม.เอ็นจิเนียร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*