ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญนภา การก่อสร้าง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญนภา การก่อสร้าง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญนภา การก่อสร้าง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญนภา การก่อสร้าง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญนภา การก่อสร้าง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยทุกประเภท การดัดแปลงหรือการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยเดิม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญนภา การก่อสร้าง


2/684 หมู่ที่ 1 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญนภา การก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่

2/684 หมู่ที่ 1 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญนภา การก่อสร้างเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญนภา การก่อสร้าง

ได้แก่ 0133559000300
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญนภา การก่อสร้าง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญนภา การก่อสร้าง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*