ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสวัสดิ์ 4972

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสวัสดิ์ 4972"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสวัสดิ์ 4972

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสวัสดิ์ 4972
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสวัสดิ์ 4972 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายสินค้าไม่ว่าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสวัสดิ์ 4972


55/892 หมู่ที่ 5 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสวัสดิ์ 4972 ตั้งอยู่ที่

55/892 หมู่ที่ 5 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสวัสดิ์ 4972เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสวัสดิ์ 4972

ได้แก่ 0133559000318
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสวัสดิ์ 4972:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสวัสดิ์ 4972:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*