ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูรังสิต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูรังสิต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูรังสิต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูรังสิต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูรังสิต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูรังสิต


98 หมู่ที่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูรังสิต ตั้งอยู่ที่

98 หมู่ที่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูรังสิตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูรังสิต

ได้แก่ 0133559000377
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูรังสิต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูรังสิต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*