ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอช.เอส เทรดดิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอช.เอส เทรดดิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอช.เอส เทรดดิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอช.เอส เทรดดิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอช.เอส เทรดดิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกผลไม้สดและผลไม้อบแห้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอช.เอส เทรดดิ้ง


23/74 หมู่บ้านพฤกษา 81 หมู่ที่ 11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอช.เอส เทรดดิ้ง ตั้งอยู่ที่

23/74 หมู่บ้านพฤกษา 81 หมู่ที่ 11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอช.เอส เทรดดิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอช.เอส เทรดดิ้ง

ได้แก่ 0133559000393
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอช.เอส เทรดดิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอช.เอส เทรดดิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*