ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเมก้า สปีด ชิปปิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเมก้า สปีด ชิปปิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเมก้า สปีด ชิปปิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเมก้า สปีด ชิปปิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเมก้า สปีด ชิปปิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ เป็นตัวแทนดำเนินพิธีการ นำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเมก้า สปีด ชิปปิ้ง


79/104 หมู่ที่ 8 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเมก้า สปีด ชิปปิ้ง ตั้งอยู่ที่

79/104 หมู่ที่ 8 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเมก้า สปีด ชิปปิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเมก้า สปีด ชิปปิ้ง

ได้แก่ 0133559000423
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเมก้า สปีด ชิปปิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเมก้า สปีด ชิปปิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*