ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนพรกรุ๊ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนพรกรุ๊ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนพรกรุ๊ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนพรกรุ๊ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนพรกรุ๊ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างให้การฝีกอบรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนพรกรุ๊ป


239/1272 หมู่ที่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนพรกรุ๊ป ตั้งอยู่ที่

239/1272 หมู่ที่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนพรกรุ๊ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนพรกรุ๊ป

ได้แก่ 0133559000440
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนพรกรุ๊ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนพรกรุ๊ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*