ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดั๊ก แอล บี ซัพพอร์ต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดั๊ก แอล บี ซัพพอร์ต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดั๊ก แอล บี ซัพพอร์ต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดั๊ก แอล บี ซัพพอร์ต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดั๊ก แอล บี ซัพพอร์ต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้าง เหมาแรงงาน ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดั๊ก แอล บี ซัพพอร์ต


19/116 ถนนปทุมกรุงเทพ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดั๊ก แอล บี ซัพพอร์ต ตั้งอยู่ที่

19/116 ถนนปทุมกรุงเทพ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดั๊ก แอล บี ซัพพอร์ตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดั๊ก แอล บี ซัพพอร์ต

ได้แก่ 0133559000458
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดั๊ก แอล บี ซัพพอร์ต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดั๊ก แอล บี ซัพพอร์ต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*