ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอฟซี.คอนซัลแตนท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอฟซี.คอนซัลแตนท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอฟซี.คอนซัลแตนท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอฟซี.คอนซัลแตนท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอฟซี.คอนซัลแตนท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และให้คำแนะนำด้านการขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอฟซี.คอนซัลแตนท์


95/39 หมู่ที่ 5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอฟซี.คอนซัลแตนท์ ตั้งอยู่ที่

95/39 หมู่ที่ 5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอฟซี.คอนซัลแตนท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอฟซี.คอนซัลแตนท์

ได้แก่ 0133559000466
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอฟซี.คอนซัลแตนท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอฟซี.คอนซัลแตนท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*