ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันย์วลัย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันย์วลัย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันย์วลัย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันย์วลัย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันย์วลัย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันย์วลัย


65/27 หมู่บ้านไทธานี 18 หมู่ที่ 19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันย์วลัย ตั้งอยู่ที่

65/27 หมู่บ้านไทธานี 18 หมู่ที่ 19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันย์วลัยเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันย์วลัย

ได้แก่ 0133559000482
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันย์วลัย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันย์วลัย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*