ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราวดี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราวดี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราวดี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราวดี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราวดี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อมาขายสินค้าอุปโภคและบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราวดี


111/219 หมู่บ้านภัทรไพรเวท 2 หมู่ที่ 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราวดี ตั้งอยู่ที่

111/219 หมู่บ้านภัทรไพรเวท 2 หมู่ที่ 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราวดีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราวดี

ได้แก่ 0133559000491
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราวดี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราวดี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*