ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ ฮาร์ท เฮลท์ตี้ (ประเทศไทย)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ ฮาร์ท เฮลท์ตี้ (ประเทศไทย)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ ฮาร์ท เฮลท์ตี้ (ประเทศไทย)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ ฮาร์ท เฮลท์ตี้ (ประเทศไทย)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ ฮาร์ท เฮลท์ตี้ (ประเทศไทย) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทนสินค้าเพื่อสุขภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ ฮาร์ท เฮลท์ตี้ (ประเทศไทย)


250/181 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ ฮาร์ท เฮลท์ตี้ (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ที่

250/181 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ ฮาร์ท เฮลท์ตี้ (ประเทศไทย)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ ฮาร์ท เฮลท์ตี้ (ประเทศไทย)

ได้แก่ 0133559000504
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ ฮาร์ท เฮลท์ตี้ (ประเทศไทย):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ ฮาร์ท เฮลท์ตี้ (ประเทศไทย):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*