ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญณวีย์ ผ้าไทย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญณวีย์ ผ้าไทย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญณวีย์ ผ้าไทย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญณวีย์ ผ้าไทย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญณวีย์ ผ้าไทย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายผ้าไทยทุกชนิด และเสื้อผ้าสำเร็จ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญณวีย์ ผ้าไทย


20/175 หมู่บ้านศุชญา หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญณวีย์ ผ้าไทย ตั้งอยู่ที่

20/175 หมู่บ้านศุชญา หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญณวีย์ ผ้าไทยเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญณวีย์ ผ้าไทย

ได้แก่ 0133559000521
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญณวีย์ ผ้าไทย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญณวีย์ ผ้าไทย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*