ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยวรรณ 2559

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยวรรณ 2559"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยวรรณ 2559

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยวรรณ 2559
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยวรรณ 2559 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับมุงหลังคา รับตีเชิงชายหลังคา รวมทั้งซื้อขายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยวรรณ 2559


111/102 หมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮม หมู่ที่ 1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยวรรณ 2559 ตั้งอยู่ที่

111/102 หมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮม หมู่ที่ 1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยวรรณ 2559เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยวรรณ 2559

ได้แก่ 0133559000547
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยวรรณ 2559:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยวรรณ 2559:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*