ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปีด คอม แอนด์ ซัพพอร์ท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปีด คอม แอนด์ ซัพพอร์ท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปีด คอม แอนด์ ซัพพอร์ท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปีด คอม แอนด์ ซัพพอร์ท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปีด คอม แอนด์ ซัพพอร์ท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าขายคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ สำนักงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปีด คอม แอนด์ ซัพพอร์ท


41/12 หมู่ที่ 3 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปีด คอม แอนด์ ซัพพอร์ท ตั้งอยู่ที่

41/12 หมู่ที่ 3 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปีด คอม แอนด์ ซัพพอร์ทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปีด คอม แอนด์ ซัพพอร์ท

ได้แก่ 0133559000555
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปีด คอม แอนด์ ซัพพอร์ท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปีด คอม แอนด์ ซัพพอร์ท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*