ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส 89 ลิสซิ่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส 89 ลิสซิ่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส 89 ลิสซิ่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส 89 ลิสซิ่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส 89 ลิสซิ่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ รถยนต์ รถจักรยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส 89 ลิสซิ่ง


96/15 หมู่ที่ 6 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส 89 ลิสซิ่ง ตั้งอยู่ที่

96/15 หมู่ที่ 6 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส 89 ลิสซิ่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส 89 ลิสซิ่ง

ได้แก่ 0133559000610
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส 89 ลิสซิ่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอส 89 ลิสซิ่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*