ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบีแอนด์ดับบลิว 2020

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบีแอนด์ดับบลิว 2020"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบีแอนด์ดับบลิว 2020

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบีแอนด์ดับบลิว 2020
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบีแอนด์ดับบลิว 2020 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับจ้างผลิต ดัดเหล็ก เจีย เจาะรู เชื่อม ประกอบขึ้นรูปแบบชิ้นงานเพื่อใช้ในการผลิต

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบีแอนด์ดับบลิว 2020


202/1 หมู่ที่ 2 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบีแอนด์ดับบลิว 2020 ตั้งอยู่ที่

202/1 หมู่ที่ 2 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบีแอนด์ดับบลิว 2020เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบีแอนด์ดับบลิว 2020

ได้แก่ 0133559000695
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบีแอนด์ดับบลิว 2020:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบีแอนด์ดับบลิว 2020:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*