ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดาร์บลู เทคโนโลยี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดาร์บลู เทคโนโลยี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดาร์บลู เทคโนโลยี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดาร์บลู เทคโนโลยี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดาร์บลู เทคโนโลยี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง งานระบบไฟฟ้า งานระบบสื่อสาร ประปา เครื่องปรับอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดาร์บลู เทคโนโลยี


95/660 หมู่บ้านอู่ทองเพลส หมู่ที่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดาร์บลู เทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่

95/660 หมู่บ้านอู่ทองเพลส หมู่ที่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดาร์บลู เทคโนโลยีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดาร์บลู เทคโนโลยี

ได้แก่ 0133559000709
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดาร์บลู เทคโนโลยี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดาร์บลู เทคโนโลยี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*