บริษัท ประเจิดพารวย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ประเจิดพารวย จำกัด"

บริษัท ประเจิดพารวย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ประเจิดพารวย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ประเจิดพารวย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและรับเหมาแรงงานในงานก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ประเจิดพารวย จำกัด


77/150 หมู่บ้านเดอะทรัสต์วิลล์ กาญจนาภิเษก-หทัยราษฎร์ หมู่ที่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ประเจิดพารวย จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/150 หมู่บ้านเดอะทรัสต์วิลล์ กาญจนาภิเษก-หทัยราษฎร์ หมู่ที่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ประเจิดพารวย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ประเจิดพารวย จำกัด

ได้แก่ 0135558000014
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ประเจิดพารวย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ประเจิดพารวย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*