บริษัท ซีนอส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีนอส จำกัด"

บริษัท ซีนอส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีนอส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีนอส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการปรึกษาทางด้านการตลาดสำหรับธุรกิจการบริการ ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีนอส จำกัด


51/634 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีนอส จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/634 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ซีนอส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีนอส จำกัด

ได้แก่ 0135558000049
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีนอส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีนอส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*