บริษัท อาร์ตเทค เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์ตเทค เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท อาร์ตเทค เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์ตเทค เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์ตเทค เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการออกแบบ ติดตั้ง ผลิต ซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ ระบบสื่อสารทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์ตเทค เทคโนโลยี จำกัด


85/103 หมู่บ้านวิสต้าวิลล์คลอง 8 หมู่ที่ 7 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์ตเทค เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

85/103 หมู่บ้านวิสต้าวิลล์คลอง 8 หมู่ที่ 7 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์ตเทค เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์ตเทค เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0135558000057
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์ตเทค เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์ตเทค เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*