บริษัท วีซาโน่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีซาโน่ จำกัด"

บริษัท วีซาโน่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีซาโน่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีซาโน่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดกิจการรมสันทนาการ การแข่งกีฬา อบรม ฝึกสอนด้านการกีฬา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีซาโน่ จำกัด


33/3 อาคารVSANO ADVENTURE ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนภิเษก ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีซาโน่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/3 อาคารVSANO ADVENTURE ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนภิเษก ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

แผนที่บริษัท บริษัท วีซาโน่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีซาโน่ จำกัด

ได้แก่ 0135558000065
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีซาโน่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีซาโน่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*