บริษัท ออพติมิส โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออพติมิส โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท ออพติมิส โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออพติมิส โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออพติมิส โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกเกี่ยวกับเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออพติมิส โซลูชั่น จำกัด


9/111 หมู่ที่ 4 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออพติมิส โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/111 หมู่ที่ 4 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท ออพติมิส โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออพติมิส โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0135558000103
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออพติมิส โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออพติมิส โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*