บริษัท ส.เจริญกิจปิโตรเลียม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ส.เจริญกิจปิโตรเลียม จำกัด"

บริษัท ส.เจริญกิจปิโตรเลียม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ส.เจริญกิจปิโตรเลียม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ส.เจริญกิจปิโตรเลียม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์อย่างอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ส.เจริญกิจปิโตรเลียม จำกัด


46/20 หมู่ที่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ส.เจริญกิจปิโตรเลียม จำกัด ตั้งอยู่ที่

46/20 หมู่ที่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ส.เจริญกิจปิโตรเลียม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ส.เจริญกิจปิโตรเลียม จำกัด

ได้แก่ 0135558000120
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ส.เจริญกิจปิโตรเลียม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ส.เจริญกิจปิโตรเลียม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*