บริษัท อินเตอร์เทค ปทุมธานี ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินเตอร์เทค ปทุมธานี ออโต้ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท อินเตอร์เทค ปทุมธานี ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินเตอร์เทค ปทุมธานี ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์เทค ปทุมธานี ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการเคาะ พ่นสี ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม ตัวถังรถยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินเตอร์เทค ปทุมธานี ออโต้ เซอร์วิส จำกัด


15/3 หมู่ที่ 8 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินเตอร์เทค ปทุมธานี ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

15/3 หมู่ที่ 8 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท อินเตอร์เทค ปทุมธานี ออโต้ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินเตอร์เทค ปทุมธานี ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0135558000138
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินเตอร์เทค ปทุมธานี ออโต้ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินเตอร์เทค ปทุมธานี ออโต้ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*