บริษัท แรมมิ่งไพล์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แรมมิ่งไพล์ จำกัด"

บริษัท แรมมิ่งไพล์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แรมมิ่งไพล์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แรมมิ่งไพล์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จเสริมเหล็ก เสาเข็มคอนกรีต แผ่นพื้นสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แรมมิ่งไพล์ จำกัด


50 หมู่ที่ 7 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แรมมิ่งไพล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

50 หมู่ที่ 7 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

แผนที่บริษัท บริษัท แรมมิ่งไพล์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แรมมิ่งไพล์ จำกัด

ได้แก่ 0135558000154
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แรมมิ่งไพล์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แรมมิ่งไพล์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*