บริษัท ชิคะระ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชิคะระ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ชิคะระ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชิคะระ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชิคะระ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้ายางรถยนต์ แม็กซ์รถยนต์ น้ำมันหล่อลื่น แบตเตอรี่ เครื่องประดับยนต์ วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชิคะระ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


99/20 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชิคะระ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/20 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ชิคะระ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชิคะระ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0135558000189
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชิคะระ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชิคะระ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*