บริษัท ประสงค์ ภู โลจิสติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ประสงค์ ภู โลจิสติก จำกัด"

บริษัท ประสงค์ ภู โลจิสติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ประสงค์ ภู โลจิสติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ประสงค์ ภู โลจิสติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับดำเนินการขอใบอนุาตส่งสินค้าทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ประสงค์ ภู โลจิสติก จำกัด


28/10 อาคารชิตทนนท์ ห้องเลขที่ 11-12 หมู่ที่ 3 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ประสงค์ ภู โลจิสติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

28/10 อาคารชิตทนนท์ ห้องเลขที่ 11-12 หมู่ที่ 3 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ประสงค์ ภู โลจิสติก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ประสงค์ ภู โลจิสติก จำกัด

ได้แก่ 0135558000227
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ประสงค์ ภู โลจิสติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ประสงค์ ภู โลจิสติก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*