บริษัท เจ ชนะ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ ชนะ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เจ ชนะ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ ชนะ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ ชนะ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ให้บริการ ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่างรถยนต์ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ ชนะ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด


62/12 หมู่บ้านเอ ซี 2 หมู่ที่ 4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ ชนะ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

62/12 หมู่บ้านเอ ซี 2 หมู่ที่ 4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท เจ ชนะ ออโต้ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ ชนะ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0135558000235
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ ชนะ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ ชนะ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*