บริษัท ภูมินิติ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภูมินิติ คอนซัลแตนท์ จำกัด"

บริษัท ภูมินิติ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภูมินิติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภูมินิติ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ขอใบอนุญาติทำงานคนต่างด้าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภูมินิติ คอนซัลแตนท์ จำกัด


102/34 หมู่ที่ 8 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภูมินิติ คอนซัลแตนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

102/34 หมู่ที่ 8 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท ภูมินิติ คอนซัลแตนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภูมินิติ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ได้แก่ 0135558000278
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภูมินิติ คอนซัลแตนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภูมินิติ คอนซัลแตนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*