บริษัท เค.พี.พราว เบเกอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค.พี.พราว เบเกอรี่ จำกัด"

บริษัท เค.พี.พราว เบเกอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค.พี.พราว เบเกอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค.พี.พราว เบเกอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต รับจ้างผลิต จำหน่าย ขายส่งขายปลีก ผลิตภัณฑ์ขนมเค้ก ขนมเบเกอรี่ และขนมอื่นๆทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค.พี.พราว เบเกอรี่ จำกัด


18/18 หมู่ที่ 2 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค.พี.พราว เบเกอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

18/18 หมู่ที่ 2 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท เค.พี.พราว เบเกอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค.พี.พราว เบเกอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0135558000294
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค.พี.พราว เบเกอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค.พี.พราว เบเกอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

One thought on “บริษัท เค.พี.พราว เบเกอรี่ จำกัด

Leave a Comment


*