บริษัท สีวลี เฟื่องทองการบัญชีและทนายความ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สีวลี เฟื่องทองการบัญชีและทนายความ จำกัด"

บริษัท สีวลี เฟื่องทองการบัญชีและทนายความ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สีวลี เฟื่องทองการบัญชีและทนายความ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สีวลี เฟื่องทองการบัญชีและทนายความ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านตรวจสอบบัญชีและปรึกษาภาษีอากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สีวลี เฟื่องทองการบัญชีและทนายความ จำกัด


655 ซอยรังสิต-นครนายก 52 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สีวลี เฟื่องทองการบัญชีและทนายความ จำกัด ตั้งอยู่ที่

655 ซอยรังสิต-นครนายก 52 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

แผนที่บริษัท บริษัท สีวลี เฟื่องทองการบัญชีและทนายความ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สีวลี เฟื่องทองการบัญชีและทนายความ จำกัด

ได้แก่ 0135558000308
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สีวลี เฟื่องทองการบัญชีและทนายความ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สีวลี เฟื่องทองการบัญชีและทนายความ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*