บริษัท ครีเอทีฟ เว็นเชอร์ส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ครีเอทีฟ เว็นเชอร์ส จำกัด"

บริษัท ครีเอทีฟ เว็นเชอร์ส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ครีเอทีฟ เว็นเชอร์ส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ครีเอทีฟ เว็นเชอร์ส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการสวนสนุกและความบันเทิง ประเภทเขาวงกต หาทางออกจากห้องที่จัดแสดงไว้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ครีเอทีฟ เว็นเชอร์ส จำกัด


87 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ครีเอทีฟ เว็นเชอร์ส จำกัด ตั้งอยู่ที่

87 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ครีเอทีฟ เว็นเชอร์ส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ครีเอทีฟ เว็นเชอร์ส จำกัด

ได้แก่ 0135558000316
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ครีเอทีฟ เว็นเชอร์ส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ครีเอทีฟ เว็นเชอร์ส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*