บริษัท ซีเอส อินเตอร์เทรดแอนด์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอส อินเตอร์เทรดแอนด์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ซีเอส อินเตอร์เทรดแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอส อินเตอร์เทรดแอนด์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอส อินเตอร์เทรดแอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จัดซื้อ จัดหา จำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วน หรืออะไหล่ ที่ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอส อินเตอร์เทรดแอนด์เซอร์วิส จำกัด


58/25 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 3 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอส อินเตอร์เทรดแอนด์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

58/25 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 3 หมู่ที่ 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอส อินเตอร์เทรดแอนด์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอส อินเตอร์เทรดแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0135558000367
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอส อินเตอร์เทรดแอนด์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอส อินเตอร์เทรดแอนด์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*