บริษัท วีแอนด์ณัฐชุตา พลัส 8 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีแอนด์ณัฐชุตา พลัส 8 จำกัด"

บริษัท วีแอนด์ณัฐชุตา พลัส 8 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีแอนด์ณัฐชุตา พลัส 8 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีแอนด์ณัฐชุตา พลัส 8 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและ การขยายตลาด การให้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีแอนด์ณัฐชุตา พลัส 8 จำกัด


55/98 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีแอนด์ณัฐชุตา พลัส 8 จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/98 หมู่ที่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท วีแอนด์ณัฐชุตา พลัส 8 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีแอนด์ณัฐชุตา พลัส 8 จำกัด

ได้แก่ 0135558000405
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีแอนด์ณัฐชุตา พลัส 8 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีแอนด์ณัฐชุตา พลัส 8 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*