บริษัท ไชยพร พีแอนด์พี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไชยพร พีแอนด์พี จำกัด"

บริษัท ไชยพร พีแอนด์พี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไชยพร พีแอนด์พี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไชยพร พีแอนด์พี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย ลังไม้ ,พาเลทไม้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไชยพร พีแอนด์พี จำกัด


47/3 หมู่ที่ 6 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไชยพร พีแอนด์พี จำกัด ตั้งอยู่ที่

47/3 หมู่ที่ 6 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

แผนที่บริษัท บริษัท ไชยพร พีแอนด์พี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไชยพร พีแอนด์พี จำกัด

ได้แก่ 0135558000472
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไชยพร พีแอนด์พี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไชยพร พีแอนด์พี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*