บริษัท ศูนย์ก้าวหน้า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศูนย์ก้าวหน้า จำกัด"

บริษัท ศูนย์ก้าวหน้า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศูนย์ก้าวหน้า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศูนย์ก้าวหน้า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ตำราเรียนพจนานุกรมและสารานุกรมลงบนสื่อต่าง(ยกเว้นทางออนไลน์) การจัดพิมพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศูนย์ก้าวหน้า จำกัด


77/391 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศูนย์ก้าวหน้า จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/391 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ศูนย์ก้าวหน้า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศูนย์ก้าวหน้า จำกัด

ได้แก่ 0135558000529
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศูนย์ก้าวหน้า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศูนย์ก้าวหน้า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*