บริษัท ชิงอินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชิงอินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท ชิงอินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชิงอินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชิงอินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งผัก ผลไม้และถั่วเปลือกแข็ง ทั้งชนิดสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการถนอม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชิงอินเตอร์เทรด จำกัด


77/3 หมู่บ้านบ้านฟ้าปิยรมย์ คลอง 6 หมู่ที่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชิงอินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/3 หมู่บ้านบ้านฟ้าปิยรมย์ คลอง 6 หมู่ที่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

แผนที่บริษัท บริษัท ชิงอินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชิงอินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0135558000537
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชิงอินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชิงอินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*