บริษัท เอไอ เยลโล่ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอไอ เยลโล่ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เอไอ เยลโล่ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอไอ เยลโล่ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอไอ เยลโล่ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับบริการทำเว็บไซต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอไอ เยลโล่ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด


43/230 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอไอ เยลโล่ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

43/230 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

แผนที่บริษัท บริษัท เอไอ เยลโล่ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอไอ เยลโล่ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0135558000553
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอไอ เยลโล่ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอไอ เยลโล่ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*